GISPRO
Wersja Polska English version

Kontakt szczegółowy

Łukasz Jedynak
Prezes Zarządu

 Marta Sieczkiewicz
Dyrektor Techniczny
Dyrektor Zakładu Fotogrametrii Lotniczej

 Małgorzata Cielesz-Studencka
Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych
Główna Księgowa

Dawid Chodara
Dyrektor Zakładu Geomatyki i Teledetekcji
Naziemnej

 Zbigniew Lis
Dyrektor Zakładu Geodezji Inżyniereyjnej

Rafał Kowalski
Dyrektor Zakładu Geodezji i Katastru

 

Elżbieta Latkowska
Specjalista ds. ISO