GISPRO
Wersja Polska English version

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące wyboru dostawcyzestawu komputerowego do zarządzania misjami fotogrametrycznymi w locie (1 sztuka)

Data publikacji: 12.03.2019

 

 

Szacowanie wartości zamówienia:

dotyczące wyboru dostawcyzestawu komputerowego do zarządzania misjami fotogrametrycznymi w locie (1 sztuka)

 

W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniadostawcy zestawu komputerowego do zarządzania misjami fotogrametrycznymi w locie (1 sztuka), zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

 

 

Termin dostarczenia zestawu komputerowego 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W ramach oferty proszę o przedstawienie łącznej ceny ryczałtowej wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego zestawu komputerowego.

 

Proszę o przesłanie oferty do dnia 15.03.2019 roku na adres badania@gispro.pl

 

 

 

Informacja o projekcie:

GISPRO Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1071/17).

 

Wartość projektu: 24 396 677,35 zł. Wartość dofinansowania 16 911 345,43 zł. Okres realizacji projektu: październik 2018 – wrzesień 2020.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.