GISPRO
Wersja Polska English version

Kontrolujemy przestrzeń

Gispro oferuje szeroki wachlarz usług bazując na własnym potencjalnie technologicznym i know-how:

  • Lotnicza Fotogrametria i Teledetekcja
    • Zobrazowania Lotnicze
    • Lotniczy Skaning Laserowy (ALS)
  • Mobilny Skaning Laserowy (MLS)
  • Naziemny Skaning Laserowy (TLS)
  • Badania georadarowe (GPR)
  • Geodezyjna obsługa inwestycji

Aktualności:

Zaproszenie do złożenia oferty
GISPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Teofila Firlika 19 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi badawczo - rozwojowej związanej z opracowaniem założeń metodycznych i przetestowaniem na wybranych obiektach badawczych możliwości wykorzystania wysokorozdzielczej teledetekcji lotniczej (tzn. wysokorozdzielczych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i wysokorozdzielczego skaningu laserowego) do precyzyjnej inwentaryzacji zasobów drzewnych w kompleksach leśnych.

Oferta

Stawiamy na integrację opracowań z wielu źródeł w celu stworzenia produktów kompletnych i najwyższej jakości...