GISPRO
Wersja Polska English version

Kontrolujemy przestrzeń

Gispro oferuje szeroki wachlarz usług bazując na własnym potencjalnie technologicznym i know-how:

 • Lotnicza Fotogrametria i Teledetekcja
  • Zobrazowania Lotnicze
  • Lotniczy Skaning Laserowy (ALS)
 • Mobilny Skaning Laserowy (MLS)
 • Naziemny Skaning Laserowy (TLS)
 • Badania georadarowe (GPR)
 • Geodezyjna obsługa inwestycji

Aktualności:

Nowe licencje i uprawnienia lotnicze

 • Dzięki realizacji projektu „Gispro na start - szkolenia lotnicze” mamy konkretne rezultaty w postaci nowych uprawnień oraz licencji. Marta Sieczkiewicz i Łukasz Jedynak uzyskali licencje pilota turystycznego PPL(A), Cezary Skórka otrzymał uprawnienie VFR (noc), a Bogdan Kraśkiewicz uprawnienie instruktora szkolenia ogólnego na samoloty jednosilnikowe FI(A) oraz wielosilnikowe CRI (A). Aktualnie trzeci z w.w. pilotów kontynuuje nalot szkoleniowy umożliwiający zrobienie szkolenia MEP(L) do uzyskania uprawnienia na klasę samolotu wielosilnikowego.

 • Oferta

  Stawiamy na integrację opracowań z wielu źródeł w celu stworzenia produktów kompletnych i najwyższej jakości...