GISPRO
Wersja Polska English version

Kontrolujemy przestrzeń

Gispro oferuje szeroki wachlarz usług bazując na własnym potencjalnie technologicznym i know-how:

  • Lotnicza Fotogrametria i Teledetekcja
    • Zobrazowania Lotnicze
    • Lotniczy Skaning Laserowy (ALS)
  • Mobilny Skaning Laserowy (MLS)
  • Naziemny Skaning Laserowy (TLS)
  • Badania georadarowe (GPR)
  • Geodezyjna obsługa inwestycji

Aktualności:

Zakończenie działań projektowych
Z satysfakcją informujemy, iż zakończyliśmy realizację działań przewidzianą projektem „Gispro na start- szkolenia lotnicze” i osiągnęliśmy zakładane rezultaty. Ostatnim etapem było szkolenie MEP(L) Cezarego Skórki. Z sukcesem zdobył on uprawnienia do latania samolotami wielosilnikowymi tłokowymi.

Oferta

Stawiamy na integrację opracowań z wielu źródeł w celu stworzenia produktów kompletnych i najwyższej jakości...