GISPRO
Wersja Polska English version

Kontrolujemy przestrzeń

Gispro oferuje szeroki wachlarz usług bazując na własnym potencjalnie technologicznym i know-how:

  • Lotnicza Fotogrametria i Teledetekcja
    • Zobrazowania Lotnicze
    • Lotniczy Skaning Laserowy (ALS)
  • Mobilny Skaning Laserowy (MLS)
  • Naziemny Skaning Laserowy (TLS)
  • Badania georadarowe (GPR)
  • Geodezyjna obsługa inwestycji

Aktualności

W dniu 30 maja 2014 Gispro sp. z o.o. podpisała umowę z „ ADRIANA-AVIATION” Sp. z o.o. z siedzibą w Kijewie Królewskim na realizację szkoleń lotniczych w ramach projektu „ Gispro na start-szkolenia lotnicze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POKL.08.01.01-32-129/13-00.

Oferta

Stawiamy na integrację opracowań z wielu źródeł w celu stworzenia produktów kompletnych i najwyższej jakości...