GISPRO
Wersja Polska English version

Kontrolujemy przestrzeń

Gispro oferuje szeroki wachlarz usług bazując na własnym potencjalnie technologicznym i know-how:

  • Lotnicza Fotogrametria i Teledetekcja
    • Zobrazowania Lotnicze
    • Lotniczy Skaning Laserowy (ALS)
  • Mobilny Skaning Laserowy (MLS)
  • Naziemny Skaning Laserowy (TLS)
  • Badania georadarowe (GPR)
  • Geodezyjna obsługa inwestycji

Aktualności

W dniu 4 lutego 2014 roku walne zgromadzenie wspólników spółki zdecydowało o powołaniu na prezesa zarządu Janusza Zarzyckiego, a na przewodniczącego rady nadzorczej Zbigniewa Mechlińskiego.

Oferta

Stawiamy na integrację opracowań z wielu źródeł w celu stworzenia produktów kompletnych i najwyższej jakości...