GISPRO
Wersja Polska English version

Kontakt szczegółowy

Łukasz Jedynak
Prezes Zarządu

 Zbigniew Lis
Dyrektor ds. Geodezji

Elżbieta Latkowska
Specjalista ds. ISO

 Małgorzata Cielesz-Studencka
Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych
Główna Księgowa

 Marta Sieczkiewicz
Dyrektor Zakładu Fotogrametrii Lotniczej

Dawid Chodara
Dyrektor Zakładu Geomatyki i Teledetekcji
Naziemnej