GISPRO
Wersja Polska English version

Kontakt szczegółowy

Janusz Zarzycki
Prezes Zarządu

 Zbigniew Lis
Dyrektor ds. Geodezji

Łukasz Jedynak
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

 Małgorzata Cielesz-Studencka
Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych
Główna Księgowa

 Marta Sieczkiewicz
Dyrektor Zakładu Fotogrametrii Lotniczej

Dawid Chodara
Dyrektor Zakładu Geomatyki i Teledetekcji
Naziemnej

 

Elżbieta Latkowska
Specjalista ds. ISO