GISPRO
Wersja Polska English version

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr ZO035-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 22.10.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO035-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu zewnętrznego audytu (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu zewnętrznego audytu (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ039-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 14.10.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ039-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu zewnętrznego audytu (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu zewnętrznego audytu (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO034-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 11.10.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO034-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO033-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 11.10.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO033-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7 (umowa zlecenie),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO032-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 11.10.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO032-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 6 (umowa zlecenie),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO031-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 11.10.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO031-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3 (umowa zlecenie),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO030-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 11.10.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO030-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO029-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 11.10.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO029-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych (umowa zlecenie),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.  
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO028-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 11.10.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO028-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. nawigacyjnych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. nawigacyjnych (umowa zlecenie),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO027-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 11.10.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO027-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ038-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.10.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ038-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ037-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.10.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ037-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7 (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ036-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.10.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ036-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 6 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 6 (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ035-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.10.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ035-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3 (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ034-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.10.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ034-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ033-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.10.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ033-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ032-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.10.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ032-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. nawigacyjnych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. nawigacyjnych (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ031-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.10.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ031-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ030-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 24.09.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ030-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcyusługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ029-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 24.09.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ029-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcyusługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ028-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 20.09.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ028-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcyusługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ027-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 18.09.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ027-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcyusługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO026-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.09.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO026-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego łoża kompensacyjnego  (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru dostawcy lotniczego łoża kompensacyjnego (1 sztuka),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ026-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 26.08.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ026-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego łoża kompensacyjnego– 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniadostawcy lotniczego łoża kompensacyjnego(1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO025-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 23.08.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO025-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy systemu nawigacyjnego wraz z oprogramowaniem do planowania misji i postprocessingu danych GPS  (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru dostawcy systemu nawigacyjnego wraz z oprogramowaniem do planowania misji i postprocessingu danych GPS  (1 sztuka),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.  
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO024-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.07.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO024-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboruwyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ025-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 26.06.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ025-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie),zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO023-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 21.06.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO023-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi dostosowania statku powietrznego do celów fotogrametrii lotniczej, integracja i certyfikacja   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi dostosowania statku powietrznego do celów fotogrametrii lotniczej, integracja i certyfikacja, zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.    
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO022-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 14.06.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO022-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy samolotu (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru dostawcy samolotu (1 sztuka),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ024-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 10.06.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ024-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego samolotu – 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniadostawcy samolotu (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ023-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 06.06.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ023-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy systemu nawigacyjnego wraz z oprogramowaniem do planowania misji i postprocessingu danych GPS- 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniadostawcy systemu nawigacyjnego wraz z oprogramowaniem do planowania misji i postprocessingu danych GPS  (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ022-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 24.05.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ022-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi dostosowania statku powietrznego do celów fotogrametrii lotniczej, integracja i certyfikacja   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi dostosowania statku powietrznego do celów fotogrametrii lotniczej, integracja i certyfikacja, zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO021-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 15.04.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO021-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie),zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ021-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ021-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO020-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 27.03.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO020-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego skanera laserowego (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wdostawcy lotniczego skanera laserowego (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.  
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO019-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 20.03.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO019-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ020-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ020-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego skanera laserowego– 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniadostawcy lotniczego skanera laserowego (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ019-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 15.03.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ019-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniawykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące wyboru dostawcyzestawu komputerowego do zarządzania misjami fotogrametrycznymi w locie (1 sztuka)

Data publikacji: 12.03.2019     Szacowanie wartości zamówienia: dotyczące wyboru dostawcyzestawu komputerowego do zarządzania misjami fotogrametrycznymi w locie (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniadostawcy zestawu komputerowego do zarządzania misjami fotogrametrycznymi w locie (1 sztuka), zgodnie z poniższą specyfikacją:  
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO018-2019-1.1.1_POIR

Data publikacji: 06.02.2019     Zapytanie ofertowe nr ZO018-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego skanera laserowego   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru dostawcy lotniczego skanera laserowego(1 sztuka na 1 miesiąc), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ018-2019-1.1.1_POIR:

                Data publikacji: 29.01.2019     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ018-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy fabrycznie nowego samolotu  – 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówieniadostawy lotniczego skanera laserowego (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO017-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 08.11.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO017-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczej cyfrowej kamery średnioformatowej   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru dostawcy lotniczej cyfrowej kamery średnioformatowej (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO016-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.11.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO016-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej kamery wielkoformatowej   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru dostawcy cyfrowej kamery wielkoformatowej (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO015-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.10.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO015-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego. Procedura prowadzona w trybie rozeznania rynku.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO014-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.10.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO014-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego. Procedura prowadzona w trybie rozeznania rynku.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO013-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.10.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO013-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 6   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 6(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego. Procedura prowadzona w trybie rozeznania rynku.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO012-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.10.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO012-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego. Procedura prowadzona w trybie rozeznania rynku.  
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO011-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.10.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO011-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego. Procedura prowadzona w trybie rozeznania rynku.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO010-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.10.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO010-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego. Procedura prowadzona w trybie rozeznania rynku.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO009-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.10.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO009-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. agro   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. agro (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego. Procedura prowadzona w trybie rozeznania rynku.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO008-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.10.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO008-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. LIDAR     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. LIDAR (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego. Procedura prowadzona w trybie rozeznania rynku.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO007-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.10.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO007-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. geodezyjnych     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboruwykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. geodezyjnych (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego. Procedura prowadzona w trybie rozeznania rynku.
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO006-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 09.10.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO006-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego. Procedura prowadzona w trybie rozeznania rynku.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ017-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.10.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ017-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ016-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.10.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ016-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ015-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.10.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ015-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 6(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 6(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ014-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.10.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ014-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ013-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.10.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ013-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ012-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.10.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ012-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ011-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.10.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ011-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. agro(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. agro(umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ010-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.10.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ010-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. LIDAR (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. LIDAR (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ009-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.10.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ009-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. geodezyjnych  (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. geodezyjnych (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ008-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 05.10.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ008-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Zapytanie ofertowe nr ZO005-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 28.09.2018     Zapytanie ofertowe nr ZO005-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy fabrycznie nowego samolotu (1 sztuka).     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert na wybór dostawcy fabrycznie nowego samolotu (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ007-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.09.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ007-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy samolotu – 1 sztuka na 1 miesiąc (najem)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia dostawcy samolotu – 1 sztuka na 1 miesiąc (najem), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ006-2018-1.1.1_POIR:

Data publikacji: 04.09.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ006-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczej cyfrowej kamery średnioformatowej– 1 sztuka na 1 miesiąc (najem)     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia dostawcy lotniczej cyfrowej kamery średnioformatowej– 1 sztuka na 1 miesiąc (najem), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ005-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.09.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ005-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej kamery wielkoformatowej – 1 sztuka na 1 miesiąc (najem)     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia dostawcy cyfrowej kamery wielkoformatowej – 1 sztuka na 1 miesiąc (najem), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ004-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.09.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ004-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy fabrycznie nowego samolotu  – 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia dostawcy fabrycznie nowego samolotu – 1 sztuka, zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ003-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.09.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ003-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej kamery wielkoformatowej – 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia dostawcy cyfrowej kamery wielkoformatowej – 1 sztuka, zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ002-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.09.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ002-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczej cyfrowej kamery średnioformatowej – 1 sztuka     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia dostawcy lotniczej cyfrowej kamery średnioformatowej – 1 sztuka, zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.  
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ001-2018-1.1.1_POIR

Data publikacji: 04.09.2018     Szacowanie wartości zamówienia nr SZ001-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy licencji jednostanowiskowej na okres 24 miesięcy oprogramowania AT i ORTO.     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia dostawcy licencji jednostanowiskowej na okres 24 miesięcy oprogramowania AT i ORTO, zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
więcej...

Szacowanie wartości zamówień

Prośba o wycenę dotycząca szacowania wartości zamówienia w ramach wyborów dostawców w ramach projektu pt.:. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO_002-2017-1.1.1_POIR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO_002-2017-1.1.1_POIR: W związku z planowaną realizacją projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Gispro Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO_002-2017-1.1.1_POIR.
więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO_001-2017-1.1.1_POIR:

W związku z planowaną realizacją projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Gispro Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO_001-2017-1.1.1_POIR.
więcej...

Bon na innowacje

Firma Gispro Sp. z o.o. realizuje bon na innowacje – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.  
więcej...

Zakończenie działań projektowych

Zakończenie działań projektowych Z satysfakcją informujemy, iż zakończyliśmy realizację działań przewidzianą projektem „Gispro na start- szkolenia lotnicze” i osiągnęliśmy zakładane rezultaty.  Ostatnim etapem było szkolenie  MEP(L) Cezarego Skórki. Z sukcesem zdobył on uprawnienia do latania samolotami wielosilnikowymi tłokowymi.
więcej...

Kontynuacja szkoleń

W dniach 9-10 kwietnia pilot Cezary Skórka, uczestnik projektu „ Gispro na start” zakończył nalot treningowy wymagany do rozpoczęcia szkolenia MEP(L). Dzięki temu możliwe jest rozpoczęcie w/w szkolenia pozwalającego zdobyć uprawnienia na klasę samolotu wielosilnikowego.
więcej...

Nowe licencje i uprawnienia lotnicze

Dzięki realizacji projektu „Gispro na start - szkolenia lotnicze” mamy konkretne rezultaty w postaci nowych uprawnień oraz licencji. Marta Sieczkiewicz i Łukasz Jedynak uzyskali licencje pilota turystycznego PPL(A), Cezary Skórka otrzymał uprawnienie VFR (noc), a Bogdan Kraśkiewicz uprawnienie instruktora szkolenia ogólnego na samoloty jednosilnikowe FI(A) oraz wielosilnikowe CRI (A). Aktualnie trzeci z w.w. pilotów kontynuuje nalot szkoleniowy umożliwiający zrobienie szkolenia MEP(L) do uzyskania uprawnienia na klasę samolotu wielosilnikowego.       
więcej...

Georadar pomocny archeologom

      W okolicach Szczecina naukowcy, wśród których był nasz współpracownik Grzegorz Szalast odkryli ponad 100 kurhanów. Znalezisko było możliwe dzięki danym ALS (Lotniczy Skaning Laserowy) pozyskanych w projekcie ISOK. Grzegorz Szalast odpowiedzialny był za analizę chmury punktów, porównując wyniki z dawnymi i współczesnymi mapami topograficznymi wytypował 114 regularnych kopców tworzących trzy wyraźne skupiska.      
więcej...

Podnosimy kwalifikacje

Z przyjemnością informujemy, iż w pierwszym kwartale realizacji projektu \"Gispro na start\" wszyscy uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje: dwie osoby ukończyły pozytywnie szkolenie teoretyczne PPL(A), trzecia praktyczne PPL(A)-oczekuje na licencję , czwartaFI(A)-oczekuje na licencję.
więcej...

Gispro na start - szkolenia lotnicze

W dniu 30 maja 2014 Gispro sp. z o.o. podpisała umowę z „ ADRIANA-AVIATION” Sp. z o.o. z siedzibą w Kijewie Królewskim na realizację szkoleń lotniczych w ramach projektu „ Gispro na start-szkolenia lotnicze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POKL.08.01.01-32-129/13-00.
więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na organizację szkoleń lotniczych do licencji PPL(A) oraz do uprawnień VFR noc, MEP(L), FI(A) oraz CRI”. Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Gispro na start – szkolenia lotnicze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
więcej...

Nowe osoby we władzach spółki.

W dniu 4 lutego 2014 roku walne zgromadzenie wspólników spółki zdecydowało o powołaniu na prezesa zarządu Janusza Zarzyckiego, a na przewodniczącego rady nadzorczej Zbigniewa Mechlińskiego.
więcej...

Nowa siedziba.

Informujemy iż od 1 lutego 2014 roku, dotychczasowy oddział GISPRO mieszczący się przy ul. Piotra Skargi 23 przeniósł się do nowej siedziby pod adresem: ul. Teofila Firlika 19.
więcej...

Spotkajmy się na Intergeo 2013!

W dniach 8-10 Pażdziernika 2013 znajdziemy się wśród wystawców największych geodezyjnych targów w Europie - Intergeo.W tym roku impreza odbywa się w Essen. Zapraszamy do Hali 3, stoisko A3.071!
więcej...

Staż

Nasz pracownik Rafał Wasiuk pod koniec sierpnia bieżącego roku zakończył staż w ramach II edycji zadania „Staże i szkolenia praktyczne” projektu „Innowacja poprzez co-munikację”.
więcej...

Tunel Orła Białego

Firma Gispro na zlecenie firmy budowlanej wykonała badania georadarowe na placu Orła Białego w Szczecinie w dniu 2013-05-06 w celu znalezienia tunelu. O tym, że pod pl. Orła Białego biegnie tunel dowiedzieliśmy się dwa lata temu, gdy w okolicy Akademii Sztuki zapadła się jezdnia.
więcej...

GPR

W dniu 14 listopada 2012 firma Gispro zrealizowała pomiary georadarowe na Zalewie Kamieńskim. Projekt miał na celu przebadanie dna zalewu pod względem występowania reliktów obiektów antropogenicznych.
więcej...

Zakończenie realizacji projektu

 Spółka w grudniu 2010 r. zakończyła realizacje  projektu : „Od optyki do geolokalizacji – inwestycja w firmie GISPRO wyrazem innowacyjnych zmian” Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-048/09-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
więcej...

Nabór na stanowisko GEODETY

  OFERTA PRACY dla geodetów    GISPRO Sp. z o.o. – szczecińska firma geodezyjno-kartograficzna – oferuje geodetom ciekawą pracę przy geodezyjnej obsłudze budowy autostrady A1 w rejonie Włocławka.  Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia geodezyjnego, prawa jazdy kat. B, praktycznej znajomości programów C-GEO i/lub Winkalk, umiejętności pracy w zespole, akceptacji pracy w delegacji, mile widziana jest znajomość programów Microstation  i/lub AutoCAD.
więcej...

Architektoniczny Szczecin w 3D

Na zlecenie Wydziału Rozwoju Miasta Szczecin – Pion Architekta Miasta, wykonaliśmy trójwymiarowy model architektoniczny 3D obszaru położonego w rejonie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul.3 Maja, ul.  Narutowicza, ul. Potulickiej i rzeki Odry w Szczecinie. Model architektoniczny podkreśla kompozycję budynku poprzez dokładne geometryczne modelowanie elementów elewacji wraz z roślinnością i podstawowym układem komunikacyjnym. Wykonany model charakteryzuje się zbliżonymi parametrami do modelu City GML LoD3 (bez tekstur). Jest to pierwsze znane nam w polsce tak szczegółowe opracowanie modelu 3D o szczegółowości LoD3 dla dużego fragmentu miasta z geometrycznym wyróżnieniem elementów elewacji budynków. Całość opracowania pokrywa obszar ok. 2 km2 zwartej zabudowy miejskiej.
więcej...

Oferta Pracy - Dyrektor Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji

Stanowisko: Dyrektor Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji Miejsce pracy: Szczecin   Krótki opis stanowiska pracy: GISPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji, od kandydatów oczekujemy wykształcenia geodezyjnego (preferowane specjalności fotogrametria, teledetekcja, skanowanie laserowe), zdolności zarządzania grupą ludzi, doświadczenia na podobnym stanowisku, sprawnego poruszania się na rynku zamówień publicznych oraz znajomości najnowszych technologii z zakresu fotogrametrii i skanowania laserowego.
więcej...

Informacja

 

Uprzejmie informujemy iż dnia 24 grudnia (piątek) 2010 r., wszystkie nasze biura będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy i życzymy wszystkim wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.


Odbiór samolotu Vulcanair P68 TC Observer

W dniach 22-24 września delegacja GISPRO wspólnie z przedstawicielami Urzędu Lotnictwa Cywilnego odebrała w Neapolu samolot Vulcanair P68 TC Observer. Samolot otrzymał polskie znaki rozpoznawcze SP-GIS i został dokonany wpis do Polskiego Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych, samolot otrzymał świadectwo zdatności do lotu. Piloci GISPRO wykonali na miejscu lot testowy, P68 jest nośnikiem Lotniczej Platformy Fotogrametrycznej w skład której wchodzą najnowoczesniejsze sensory z zakresu skanowania laserowego, rejestracji zdjęć lotniczych oraz lotniczej termowizji. Zapraszamy do galeri zdjęć samolotu:
więcej...

Spoktajmy się na INTERGEO 2010

Informujemy iż podobnie jak rok temu, GISPRO wystawia się na targach INTERGEO odbywającyc się tym razem w niemieckim Koln w dniach 5-7 października 2010. Znajdziecie nas w hali 11.1 stoisko 1B.159. W tym roku mamy przyjemność wystawiać się wspólnie z naszym partnerem niemiecką firmą SCANDAT GmbH.

GISPRO zaprezentuje:

 • podobnie jak rok temu możliwości pozyskiwania danych z statycznego i mobilnego skanowania laserowego
 • zastosowania systemu MMS/MLS do opracowań geodezyjnych, inżynieryjnych, ewidencyjnych oraz GIS'owych
 • jako nowość lotniczy skaning laserowy LiDAR w postaci pozyskiwania danych i opracowań pochodnych.
 • możliwość pozyskiwania wysokorozdzielczych zdjęc z kamer UCXp o rozdzielczości terenowej piksela od 3 cm.
 • opracowania Geodezyjno-Kartograficzne, GIS i 3D

Firma SCANDAT GmbH zajmująca się od lat termowizją, zaprezentuje liczne przykłady opracowań i wykorzystania przede wszystkim lotniczej termowizji w celach ogólnogeograficznych, geodezyjnych i ochrony środowiska. Wieloletnie doświadczenie frimy SCANDAT GmbH na rynku Europejskim w tym rónież Polskim zaowocowało ciekawymi opracowaniami  z zakresu monitoringu wałów przeciwpowodziowych, ruchu drogowego, ciepłownictwa, składowisk odpadów czy analiz klimatycznych, których wyniki będzie można zobaczyć na naszym stoisku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze stoisko, a także do umawiania indywidualnych spotkań w drodze kontaktu.


Oferta Pracy - Informatyk GIS

Oferta Pracy - Informatyk GIS

Miejsce pracy: Szczecin
Wymagane:
 
•    Zarządzanie bazami danych : MS SQL
•    Bardzo dobra znajomość języka SQL
•    Obsługa formatów GML / XML
•    Znajomość dowolnego języka programowania np. PHP, JAVA bądź inny (konwersja danych miedzy formatami)
•    Administrowanie sieci
 
Dodatkowym atutem będą:
 
•    Wykształcenie geodezyjne, geograficzne, GIS lub pokrewne
•    Znajomość narzędzi i środowisk GIS
•    Znajomość programów geodezyjnych

Odpowiednim kandydatom oferujemy:

•    umowę o pracę
•    ciekawą pracę w młodym zespole,
•    możliwość rozwoju zawodowego,
•    pracą przy dużych i ciekawych projektach z zakresu GIS i Kartografii.


CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: praca@gispro.pl tytułem "Informatyk GIS"

Zastrzegamy sobie prawo iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Umowa partnerska z SCANDAT GmbH

Podpisaliśmy umowę partnerską z niemiecką firmą SCANDAT GmbH z siedzibą w Berlinie, jednym z liderów europejskich usług termowizyjnych. Firmę SCANDAT utworzyli w maju 1996 roku specjaliści badań przestrzennych z zamiarem oferowania nowoczesnych systemów optycznego rejestrowania obrazów oraz integralnego oprogramowania jako efektywnych narzędzi pomiarowych do badań powierzchni ziemi.

Na przestrzeni czternastu lat SCANDAT wyspecjalizowała się szczególnie w dziedzinie technologii podczerwieni i obecnie posiada kilka kamer termowizyjnych, wiele lat doświadczeń i szereg referencji z zakresu:

 • Badania stanu naziemnych i podziemnych sieci ciepłowniczych oraz sieci zaopatrzenia w inne media
 • Precyzyjne lokalizowanie anomalii podziemnych na lądzie i pod powierzchnią wody
 • Identyfikacja źródeł utraty ciepła w budynkach
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń na składowiskach odpadów
 • Obserwacja słabych punktów budowli ochrony przeciwpowodziowej
 • Dynamiczna prezentacja sytuacji strumieni w ruchu drogowym
 • Lokalizowanie przedmiotów metalowych pod powierzchnią ziemi
 • Badanie liczebności populacji zwierząt
 • Monitoring wałów przeciwpowodziowych

Naszym wspólnym celem jest realizacja projektów na obszarze Niemiec, Polski i Europy w dziedzinach geodezji, fotogrametrii, ochrony środowiska, energetyki, przemysłu wydobywczego i gospodarki wodnej. Korzystając z wszystkich sensorów Lotniczej Platformy Fotogrametrycznej GISPRO oraz wiedzy, doświadczeń, technologii i „know how” firmy SCANDAT.

Oferta Pracy - Operator lotniczej platformy fotogrametrycznej

Charakterystyka pracy:
Udział w lotach fotogrametrycznych, obsługa cyfrowej kamery lotniczej, lotniczego skanera laserowego i kamery termowizyjnej, postprocessing zdjęć lotniczych oraz obliczenia trajektorii lotu GPS/IMU

Miejsce pracy:
Szczecin/Goleniów

Samolot:
Partenavia P68TC Observer zmodyfikowany pod loty fotogrametryczne

Obszary operacyjne:
Polska / Europa / Bliski Wschód

Wymagania:

 • Zdolność do pracy w trudnych warunkach - loty fotogrametryczne,
 • Brak objawów choroby lokomocyjnej – najlepiej potwierdzone udziałem w lotach małymi samolotami lub badaniami lekarskimi,
 • Wiedza w dziedzinie meteorologii,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność podejmowanie szybkich decyzji,
 • Wykształcenie w dziedzinie geodezji/fotogrametrii ewentualnie kierunkach pokrewnych,
 • Dobra znajomość  j. angielskiego,
 • Pełna dyspozycyjność i akceptacja pracy w delegacji.


Dodatkowym atutem będą:

 • uprawnienia geodezyjne
 • certyfikat z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • znajomość oprogramowania branżowego


Odpowiednim kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę
 • ciekawą pracę w młodym zespole,
 • pracę przy najnowszej technologii fotogrametrycznej,
 • szkolenia z zakresu obsługi sprzętu fotolotniczego i postprocessingu danych.


CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: praca@gispro.pl tytułem "Operator lotniczej platformy fotogrametrycznej"

Zastrzegamy sobie prawo iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Mobilne Skanowanie Laserowe w Szwajcarii

W czerwcu zrealizowaliśmy projekt mobilnego skanowania laserowego wraz z opracowaniem profili poprzecznych dróg oraz tuneli dla autostrady A9 w Szwajcarii na odcinku Sion - Sierre. Był to pierwszy duży projekt zagraniczny z wykorzystaniem naszego systemu MMS/MLS.

W skład opracowania wchodziły główne jezdnie autostrady, wjazdy i zjazdy, tunele oraz obiekty mostowe. Pomiary terenowe zostały wykonane w dwa dni bez wstrzymania ani ingerencji w ruch na autostradzie a cały projekt zajął niecały miesiąc. Wyniki opracowania charakteryzowały się dokładnością absolutną (bezwzględną) XYZ < 5 cm oraz relatywną (względną, wzajemną) XYZ < 1 cm odniesioną do projektowanej teoretycznej osi autostrady.

[poniżej widoki chmury punktów i przykładowy profil].Wspomniane dokładności były możliwe do osiągnięcia tylko dzięki osnowie rozmieszczonej wzdłuż obiektu, pomiary zostały zweryfikowane poprzez tradycyjny pomiar charakterystycznych punktów kontrolnych i odległości relatywnych (wzajemnych) w wybranych profilach.Tradycyjny pomiar geodezyjny lub statyczne skanowania laserowe wymagało by o wiele większego nakładu pracy terenowej a w przypadku tuneli, zamknięcia ich z ruchu drogowego a i tak wyniki takich pomiarów nie oddały by pełnego potencjału chmury punktów pozyskanej z jednostki mobilnej.

Mija już rok od faktycznego wdrożenia systemu Mobilnego Kartowania i Skanowania Laserowego (CST) w tym czasie zdążyliśmy wykonać już ponad 200 km pomiarów inżynierskich dla autostrad i dróg krajowych, kilkaset kilometrów pomiarów pod ewidencję dróg. Można nas było spotkać na plaży gdzie wykonujemy monitoring linii brzegowej, skanowaliśmy dwukrotnie (o czym szerzej już wkrótce) polskie tory i trakcję, a także mamy referencje i doświadczenia z dokładnych pomiarów płyt lotnisk.

Oferta pracy dla Geodetów

Poszukujemy Geodetów do ciekawej pracy przy geodezyjnej obsłudze inwestycji realizowanych na terenie całego kraju. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.
więcej...

Informacja

Uprzejmie informujemy iż dnia 4 maja (wtorek) 2010 r., wszystkie nasze biura będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy i życzymy wszystkim słonecznej majówki.


Wykonamy ortofotomapę Warszawy

Podpisaliśmy umowę na wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy dla obszaru m.st. Warszawy w granicach administracyjnych, poszerzonego o obrzeża. Zlecenie wykona konsorcjum firm Gispro Sp. z o.o.,  Geomar SA oraz OPGK Geomap Sp. z o.o. za kwotę 395,3 tys. zł brutto.
więcej...

Gdynia w 3D

Zakończyliśmy prace nad modelem 3D dla fragmentu miasta na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Gdyni. Opracowanie zostało bardzo wysoko ocenione przez zamawiającego i spotkaliśmy się z dużym zadowoleniem i satysfakcją.
więcej...

Mobilne skanowanie laserowe linii brzegowej Bałtyku

Wykonaliśmy skaning laserowy 14 km plaży, wydm i klifów w okolicach, Trzęsacza, Niechorza i Mrzeżyna. Wynikiem pomiaru mobilnego w dwóch kierunkach jazdy jest połączona chmura punktów z trzech skanerów laserowych plus zdjęcia z kamer o znanych współrzędnych. Gęstość wynikowej chmury dochodzi miejscami do 2000 pkt./m2
więcej...

Intergeo 2009

Mieliśmy przyjemność i zaszczyt jako jedna z dwóch polskich firm (obok WPG SA) reprezentować nasz kraj na tegorocznych targach INTERGEO 2009.
więcej...

Zapraszamy na Intergeo 2009

W dniach 22-24 września w Karlsruhe (Niemcy) odbędą się tegoroczne targi Intergeo 2009. Zaprezentujemy tam nasz Mobilny System Mapowania i Skanowania, zapraszamy do hali 1, stoisko 1.616
więcej...

Napisali o nas w Geodecie i GIM International

W najnowszym wydaniu magazynu Geodeta, znajdziecie świetny artykuł "Geodeta na czterech kółkach" opisujący dokładnie nasz system Mobilnego Mapowania i Skanowania.Najpopularniejszy na świecie magazyn geomatyczny GIM International opublikował dziś na swojej stronie internetowej news o naszym "Mobile Mapping System".
więcej...

Realizacja projektu Cyfrowej Stacji Teledetekcyjnej

W maju 2009 r. firma zrealizowała zgłoszony przez siebie projekt Cyfrowej Stacji Teledetekcyjnej (CST), finansowany w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (sfinanosowany kredytem technologicznym). CST składa się z trzech bardzo szybkich i precyzyjnych skaner&oacute;w laserowych, sześciu cyfrowych kamer wideo, wielokanałowego GeoRadaru oraz urządzenia do określania pozycji (GPS/IMU).
więcej...