GISPRO
Wersja Polska English version

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO_001-2017-1.1.1_POIR:

W związku z planowaną realizacją projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Gispro Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO_001-2017-1.1.1_POIR.

Załączniki:        

ZO_001-2017-1.1.1_POIR.pdf    

ZO_001-2017-1.1.1_POIR_wzor_oferty.doc

Zawiadomienie dot. ZO_001-2017-1.1.1_POIR

 

WYBÓR WYKONAWCY

 W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr ZO_001-2017-1.1.1_POIR Gispro Sp. z o.o. przedstawia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

- ZO_001-2017-1.1.1_POIR_protokol

 

Szacowanie Wartości Zamówienia:

Szacowanie | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania