GISPRO
Wersja Polska English version

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na organizację szkoleń lotniczych do licencji PPL(A) oraz do uprawnień VFR noc, MEP(L), FI(A) oraz CRI”. Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Gispro na start – szkolenia lotnicze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 [ SIWZ ]