GISPRO
Wersja Polska English version

Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - Lotnicza Platforma Fotogrametryczna

GISPRO podpisała 30 stycznia 2009 r. umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu pn. Lotnicza Platforma Fotogrametryczna. Otrzymamy wsparcie w ramach Działania "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt Lotnicza Platforma Fotogrametryczna dotyczy budowy wielozadaniowego samolotu fotogrametrycznego wyposażonego w najnowsze osiągnięcia techniczne związane z pozyskiwaniem obrazów powierzchni Ziemi. W zakres projektu wchodzi wyposażenie dwusilnikowego samolotu w:

Będzie to jeden z najnowocześniejszych systemów fotogrametrycznych w światowej geodezji cywilnej. W projekt zaangażowani są specjaliści z Polski, Austrii, Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Finlandii.

Informacja na GeoForum.