GISPRO
Wersja Polska English version

Umowa partnerska z SCANDAT GmbH

Podpisaliśmy umowę partnerską z niemiecką firmą SCANDAT GmbH z siedzibą w Berlinie, jednym z liderów europejskich usług termowizyjnych. Firmę SCANDAT utworzyli w maju 1996 roku specjaliści badań przestrzennych z zamiarem oferowania nowoczesnych systemów optycznego rejestrowania obrazów oraz integralnego oprogramowania jako efektywnych narzędzi pomiarowych do badań powierzchni ziemi.

Na przestrzeni czternastu lat SCANDAT wyspecjalizowała się szczególnie w dziedzinie technologii podczerwieni i obecnie posiada kilka kamer termowizyjnych, wiele lat doświadczeń i szereg referencji z zakresu:

  • Badania stanu naziemnych i podziemnych sieci ciepłowniczych oraz sieci zaopatrzenia w inne media
  • Precyzyjne lokalizowanie anomalii podziemnych na lądzie i pod powierzchnią wody
  • Identyfikacja źródeł utraty ciepła w budynkach
  • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń na składowiskach odpadów
  • Obserwacja słabych punktów budowli ochrony przeciwpowodziowej
  • Dynamiczna prezentacja sytuacji strumieni w ruchu drogowym
  • Lokalizowanie przedmiotów metalowych pod powierzchnią ziemi
  • Badanie liczebności populacji zwierząt
  • Monitoring wałów przeciwpowodziowych

Naszym wspólnym celem jest realizacja projektów na obszarze Niemiec, Polski i Europy w dziedzinach geodezji, fotogrametrii, ochrony środowiska, energetyki, przemysłu wydobywczego i gospodarki wodnej. Korzystając z wszystkich sensorów Lotniczej Platformy Fotogrametrycznej GISPRO oraz wiedzy, doświadczeń, technologii i „know how” firmy SCANDAT.