GISPRO
Wersja Polska English version

Tunel Orła Białego

Firma Gispro na zlecenie firmy budowlanej wykonała badania georadarowe na placu Orła Białego w Szczecinie w dniu 2013-05-06 w celu znalezienia tunelu. O tym, że pod pl. Orła Białego biegnie tunel dowiedzieliśmy się dwa lata temu, gdy w okolicy Akademii Sztuki zapadła się jezdnia.

Dzięki użyciu georadaru udało się znaleźć światło tunelu, w którym sklepienie okazało się zawalone.

Mapa z zaznaczonym obszarem badania.

Tunel