GISPRO
Wersja Polska English version

Szacowanie wartości zamówień

Prośba o wycenę dotycząca szacowania wartości zamówienia w ramach wyborów dostawców w ramach projektu pt.:. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Załączniki:

Zapytanie 1:
- SZ_001-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
- SZ_001-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
- SZ_001-2017-1.1.1_POIR_sample_EN.doc
SZ_001-2017-1.1.1_POIR_wzór_PL.doc

Zapytanie 2:
SZ_002-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
SZ_002-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
SZ_002-2017-1.1.1_POIR_sample_EN.doc
SZ_002-2017-1.1.1_POIR_wzór_PL.doc

Zapytanie 3:
SZ_003-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
SZ_003-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
SZ_003-2017-1.1.1_POIR_sample_EN.doc
SZ_003-2017-1.1.1_POIR_wzor_PL.doc

Zapytanie 4:
SZ_004-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
SZ_004-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
SZ_004-2017-1.1.1_POIR_sample_EN.doc
SZ_004-2017-1.1.1_POIR_wzor_PL.doc

Zapytanie 5:
SZ_005-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
SZ_005-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
- SZ_005-2017-1.1.1_POIR_sample_EN.doc
SZ_005-2017-1.1.1_POIR_wzor_PL.doc

Zapytanie 6:
SZ_006-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
SZ_006-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
- SZ_006-2017-1.1.1_POIR_sample_EN.doc
SZ_006-2017-1.1.1_POIR_wzor_PL.doc

Zapytanie 7:
SZ_007-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
SZ_007-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
- SZ_007-2017-1.1.1_POIR_sample_EN.doc
SZ_007-2017-1.1.1_POIR_wzor_PL.doc

Zapytanie 8:
- SZ_008-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
- SZ_008-2017-1.1.1_POIR_EN_sample.doc
- SZ_008-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
- SZ_008-2017-1.1.1_POIR_PL_wzor.doc

Zapytanie 9:
- SZ_009-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
- SZ_009-2017-1.1.1_POIR_EN_wzor.doc
- SZ_009-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
- SZ_009-2017-1.1.1_POIR_PL_wozr.doc

Zapytanie 10:
- SZ_010-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
- SZ_010-2017-1.1.1_POIR_EN_wozr.doc
- SZ_010-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
- SZ_010-2017-1.1.1_POIR_PL_wzor.doc

Zapytanie 11:
- SZ_011-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
- SZ_011-2017-1.1.1_POIR_EN_wzor.doc
- SZ_011-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
- SZ_011-2017-1.1.1_POIR_PL_wzor.doc

 Zapytanie 12:
- SZ_012-2017-1.1.1_POIR_EN.pdf
- SZ_012-2017-1.1.1_POIR_EN_wzor.doc
- SZ_012-2017-1.1.1_POIR_PL.pdf
- SZ_012-2017-1.1.1_POIR_PL_wzor.doc