GISPRO
Wersja Polska English version

Staż

Nasz pracownik Rafał Wasiuk pod koniec sierpnia bieżącego roku zakończył staż w ramach II edycji zadania „Staże i szkolenia praktyczne” projektu „Innowacja poprzez co-munikację”.

Ideą projektu było połączenie świata nauki ze światem biznesu. Celem zasadniczym odbywanego stażu jest wzmacnianie współpracy sfery zachodniopomorskich przedsiębiorstw ze sferą nauki poprzez transfer wiedzy. Pracownik naukowy bądź naukowo-dydaktyczny był połączony w parę z pracownikiem przedsiębiorstwa. Staż polegał na czasowym udziale w pracach przedsiębiorstwa lub na uczelni wyższej w ciągu półrocznego trwania stażu.  


Łukasz Cieszyński (z lewej) i  Rafał Wasiuk podczas prezentacji wyników stażu 

 

Rafał Wasiuk zapoznał się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w badaniu linii brzegowej oraz z podstawami zagadnień barymetrii. Wspólna praca doprowadziła do opracowania rozwiązań metodologii określenia barymetrii na podstawie zdjęć lotniczych.

Partnerem stażowym był Łukasz Cieszyński – doktorant na Wydziale Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Szczecińskim. Zakres stażu dotyczył wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwem a uczelnią. Zadaniem Łukasza Cieszyńskiego było pozyskanie materiałów badawczych w postaci zdjęć lotniczych, a następnie przygotowanie danych i wyników do rozprawy doktorskiej. Analiza danych uzyskanych podczas wspólnej pracy pozwoliła na wypracowanie metodologii kolejnych badań i wykorzystania uzyskanego algorytmu wyznaczania barymetrii.

 

 
Cała grupa II edycji stażu podczas wręczenia dyplomów

 

 

 

Więcej na temat stażu znajdziesz tutaj:

http://strefa89.pl/staze/staze-ii-edycja/