GISPRO
Wersja Polska English version

Nowe osoby we władzach spółki.

W dniu 4 lutego 2014 roku walne zgromadzenie wspólników spółki zdecydowało o powołaniu na prezesa zarządu Janusza Zarzyckiego, a na przewodniczącego rady nadzorczej Zbigniewa Mechlińskiego.

.