GISPRO
Wersja Polska English version

Mobilne Skanowanie Laserowe w Szwajcarii

W czerwcu zrealizowaliśmy projekt mobilnego skanowania laserowego wraz z opracowaniem profili poprzecznych dróg oraz tuneli dla autostrady A9 w Szwajcarii na odcinku Sion - Sierre. Był to pierwszy duży projekt zagraniczny z wykorzystaniem naszego systemu MMS/MLS.

W skład opracowania wchodziły główne jezdnie autostrady, wjazdy i zjazdy, tunele oraz obiekty mostowe. Pomiary terenowe zostały wykonane w dwa dni bez wstrzymania ani ingerencji w ruch na autostradzie a cały projekt zajął niecały miesiąc. Wyniki opracowania charakteryzowały się dokładnością absolutną (bezwzględną) XYZ < 5 cm oraz relatywną (względną, wzajemną) XYZ < 1 cm odniesioną do projektowanej teoretycznej osi autostrady.

[poniżej widoki chmury punktów i przykładowy profil].Wspomniane dokładności były możliwe do osiągnięcia tylko dzięki osnowie rozmieszczonej wzdłuż obiektu, pomiary zostały zweryfikowane poprzez tradycyjny pomiar charakterystycznych punktów kontrolnych i odległości relatywnych (wzajemnych) w wybranych profilach.Tradycyjny pomiar geodezyjny lub statyczne skanowania laserowe wymagało by o wiele większego nakładu pracy terenowej a w przypadku tuneli, zamknięcia ich z ruchu drogowego a i tak wyniki takich pomiarów nie oddały by pełnego potencjału chmury punktów pozyskanej z jednostki mobilnej.

Mija już rok od faktycznego wdrożenia systemu Mobilnego Kartowania i Skanowania Laserowego (CST) w tym czasie zdążyliśmy wykonać już ponad 200 km pomiarów inżynierskich dla autostrad i dróg krajowych, kilkaset kilometrów pomiarów pod ewidencję dróg. Można nas było spotkać na plaży gdzie wykonujemy monitoring linii brzegowej, skanowaliśmy dwukrotnie (o czym szerzej już wkrótce) polskie tory i trakcję, a także mamy referencje i doświadczenia z dokładnych pomiarów płyt lotnisk.