GISPRO
Wersja Polska English version

GPR

W dniu 14 listopada 2012 firma Gispro zrealizowała pomiary georadarowe na Zalewie Kamieńskim. Projekt miał na celu przebadanie dna zalewu pod względem występowania reliktów obiektów antropogenicznych.

W ramach zadania Archeologiczne i paleośrodowiskowe badania krajobrazów zatopionych na Zalewie Szczecińskim i w Zatoce Pomorskiej realizowanego przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego wykonano szereg profili pomiarowych, które zostały poddane opracowaniu kameralnemu i wybrano miejsca, które będą objęte dodatkowymi badaniami. Udało się wskazać miejsca występowania potencjalnych obiektów w obrębie, których zostaną przeprowadzone dodatkowe badania weryfikacyjne.


Zdjęcia