GISPRO
Wersja Polska English version

Gispro na start - szkolenia lotnicze

W dniu 30 maja 2014 Gispro sp. z o.o. podpisała umowę z „ ADRIANA-AVIATION” Sp. z o.o. z siedzibą w Kijewie Królewskim na realizację szkoleń lotniczych w ramach projektu „ Gispro na start-szkolenia lotnicze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POKL.08.01.01-32-129/13-00.

Dzięki temu czterech pracowników firmy rozpoczęło szkolenia do licencji PPL(A), uprawnień VFR noc, MEP(L), FI(A) oraz CRI.

Okres realizacji całego projektu : 15.03.2014-30.06.2015.