GISPRO
Wersja Polska English version

Gdynia w 3D

Zakończyliśmy prace nad modelem 3D dla fragmentu miasta na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Gdyni. Opracowanie zostało bardzo wysoko ocenione przez zamawiającego i spotkaliśmy się z dużym zadowoleniem i satysfakcją.

Zakończyliśmy prace nad modelem 3D dla fragmentu miasta na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Gdyni. Opracowanie zostało bardzo wysoko ocenione przez zamawiającego i spotkaliśmy się z dużym zadowoleniem i satysfakcją.
Dla ponad 6 kilometrów kwadratowych miasta wykonano:
  • Trójwymiarowy model zabudowy na poziomie CityGML LoD 2 (bez tekstur),
  • Numeryczny Model Terenu,
  • model 3D roślinności z rozróżnieniem na drzewa iglaste i liściaste,
  • trójwymiarową mapę pokrycia terenu (5 klas)

Obszar opracowania GISPRO

Opracowanie wykonano na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych o rozdzielczości 10 cm, i charakteryzuje się dokładnościami:
  • sytuacyjną mxy=+/-0,20m
  • wysokościową mz=+/-0,25m
Szczegółowość opracowania wynosi 1 m, tzn. iż każdy element budynku większy od 1 m został wyróżniony.

W styczniu 2010 roku model zostanie umieszczony w oficjalnej warstwie budynków 3D aplikacji Google Earth.

Nasze opracowanie jest kontynuacją przedsięwzięcia Biura Planowania Przestrzennego mającego na celu zbudowanie kompletnego modelu 3D miasta Gdyni i dołączyło do opracowanej w 2008 roku przez firmę Fotokart dzielnicy Śródmieście. Model służy do analiz estetycznych planowanych inwestycji w mieście, wykonywania realistycznych animacji i prezentacji oferty inwestycyjnej miasta na tle istniejącej zabudowy.
Słowa pochwały pragniemy skierować do zespołu architektów pracujących w Biurze Planowania Przestrzennego UM Gdyni i Dyrektorowi Biura za otwarcie na nowoczesne technologie, oprogramowania i umiejętności wykorzystania ich z korzyścią dla społeczeństwa.

Obszar opracowania GISPRO, Fotokart i BPP UM Gdyni