GISPRO
Wersja Polska English version

Architektoniczny Szczecin w 3D

Na zlecenie Wydziału Rozwoju Miasta Szczecin – Pion Architekta Miasta, wykonaliśmy trójwymiarowy model architektoniczny 3D obszaru położonego w rejonie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul.3 Maja, ul.  Narutowicza, ul. Potulickiej i rzeki Odry w Szczecinie. Model architektoniczny podkreśla kompozycję budynku poprzez dokładne geometryczne modelowanie elementów elewacji wraz z roślinnością i podstawowym układem komunikacyjnym. Wykonany model charakteryzuje się zbliżonymi parametrami do modelu City GML LoD3 (bez tekstur). Jest to pierwsze znane nam w polsce tak szczegółowe opracowanie modelu 3D o szczegółowości LoD3 dla dużego fragmentu miasta z geometrycznym wyróżnieniem elementów elewacji budynków. Całość opracowania pokrywa obszar ok. 2 km2 zwartej zabudowy miejskiej.

 

Widok na całe opracowanie

 

Model zostanie wykorzystany jako podkład w konkursach architektonicznych na reorganizacją obszaru dworca Szczecin Główny PKP oraz ciągu ulicy Dworcowej i placu Tobruckiego. Pozwoli na dokładną wirtualną analizę kompozycji zgłoszonych projektów w harmonii geometrycznej i wizualnej z otaczającymi budynkami. Całe opracowanie jest georeferencyjne (układ PUWG 2000), w skali 1:1 i w każdej chwili może być uzupełniane o kolejne części miasta.

 

Widok na ulicę Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Przy opracowaniu modelu wykorzystano:

Model charakteryzuje się dokładnością sytuacyjno-wysokościową  +/- 0.5m, szczegółowość elementów elewacji wynosi minimum 0.5m (dla okiennic, balkonów) jednak miejscami sięga nawet 0.2 m (dla gzymsów i drobnych wystrojów elewacji budynków oddających ich kompozycję). Budynki stoją na archiwlanym Numerycznym Modelu Terenu, NMT wykonano w formie TIN o dokładnością +/- 1m. Istniała możliwość wygenerowania o wiele dokładniejszego NMT z danych MLS jednak nie było to głównym przedmiotem zamówienia więc dla płynności wizualizacji teren został zgeneralizowany do minimum pozwalającego na interpretację podstawowego kształtu terenu i płynną wizualizację całości opracowania.

 

 

Widok na Nadbrzeże Wielecki

 

Technologia Mobilnego Skanowania Laserowego otwiera możliwość szybkiej rejestracji terenów miejskich a opracowania na podstawie chmury punktów pozwalają stworzyć dokładne i jednocześnie odpowiednio geometrycznie zbalansowane modele architektoniczne wykorzystywane następnie w licznych opracowaniach urbanistycznych i planistycznych. W Polsce i na Świecie istnieje już wiele miast 3D czy pojedynczych modeli architektonicznych 3D, jednak zauważalna jest duża rozbieżność pomiędzy blokowymi modelami o szczegółowości LoD1 i LoD2 (jak powszechnie znane miasta 3D w Google Earth czy liczne modele 3D wykorzystywane do analiz akustycznych) a modelami typowo do inwentaryzacji architektonicznej wykonywaniami z centymetrową dokładnością np. z statycznego skanowania laserowego.

 

 

Widok na skrzyżowanie ulic Narutowicza i 3Maja

 

Dla zainteresowanych tego typu opracowaniami, GISPRO oferuje: