GISPRO
Wersja Polska English version

Kontakt

tel. +48 91 423 41 81
fax. +48 91 423 41 83

 

GISPRO Sp. z o.o.

ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Dodaj mnie do Skype

 

Spółka wpisana wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000263456, NIP: 9552179786, wysokość kapitału zakładowego 5 328 000,00 zł