GISPRO
Wersja Polska English version

Zakończenie realizacji projektu

 Spółka w grudniu 2010 r. zakończyła realizacje  projektu :

Od optyki do geolokalizacji – inwestycja w firmie GISPRO wyrazem innowacyjnych zmian

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-048/09-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Zrealizowana  inwestycja  w zasadniczy  sposób wpłynie  na  ulepszenie geodezyjnej obsługi inwestycji    miedzy innymi  poprzez :

1.       Zwiększenie wydajności cyklu świadczenia  usług   poprzez zastąpienie konwencjonalnej technologii pomiaru zintegrowanym  rozwiązaniem opartym na pomiarach GPS

2.       Znaczna poprawa  jakości poprzez uzyskanie  dwukrotnie wyższej dokładności pomiarów

3.       Zwiększenie efektywności   wykorzystania zasobów  ludzkich  poprzez wyeliminowanie  większości  prac obliczeniowych związanych z  bezpośrednim  przygotowaniem  do  pomiarów  oraz  wprowadzaniem  wyników , a tym samym optymalizacja  zatrudnienia

4.       Zmniejszenie  jednostkowych kosztów  świadczonych usług  poprzez  ograniczenie dotychczasowej  liczebności  zespołów polowych   i ich  liczebności   na danej inwestycji

5.       Ograniczenie  znaczenia  usług obcych  w prowadzonej działalności  poprzez  efektywne wykorzystanie własnych zasobów

6.       Wyeliminowanie wpływu czynników atmosferycznych  na możliwość realizacji projektów

7.       Zwiększenie przychodów z tytułu  geodezyjnej obsługi  inwestycji

 

Aktualnie realizowane  projekty z wykorzystaniem inwestycji :

1.       Budowa  A-1

2.       Budowa  Łęknica