GISPRO
Wersja Polska English version

Georadar pomocny archeologom

 

 

 

W okolicach Szczecina naukowcy, wśród których był nasz współpracownik Grzegorz Szalast odkryli ponad 100 kurhanów. Znalezisko było możliwe dzięki danym ALS (Lotniczy Skaning Laserowy) pozyskanych w projekcie ISOK. Grzegorz Szalast odpowiedzialny był za analizę chmury punktów, porównując wyniki z dawnymi i współczesnymi mapami topograficznymi wytypował 114 regularnych kopców tworzących trzy wyraźne skupiska.

 

 

 

 

 

 

georadar1

Numeryczny Model Terenu z widocznymi kopcami. Oprac. G. Szalast na podstawie danych ISOK

 

W celu dokładniejszego zbadania wykrytych form dokonano pomiarów georadarowych z naszym udziałem. Uzyskane dane wykazały zróżnicowanie warstw gleby, co potwierdziło antropogeniczne pochodzenie odkrytych form.

georadar2