GISPRO
Wersja Polska English version

Bon na innowacje

Firma Gispro Sp. z o.o. realizuje bon na innowacje – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Bon na innowacje

 

Celem projektu jest opracowanie założeń metodycznych i przetestowanie na wybranych obiektach badawczych możliwości wykorzystania wysokorozdzielczej teledetekcji lotniczej do precyzyjnej inwentaryzacji zasobów drzewnych w kompleksach leśnych.

Wykonawcą usługi badawczej jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

Wartość projektu: 200 367.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
114 030.00 PLN